(1)
Zwierzycka, A. Goplana Władysława Żeleńskiego. Kilka Uwag O Stylu Opery. EM 2020, 14, 127-153.