(1)
Wypych-Gawrońska, A. Literatura I Literaci W życiu I twórczości Stanisława Moniuszki. EM 2020, 14, 77-126.