(1)
Dziadek, M. . Warszawskie Sezony Salomei Kruszelnickiej (1898–1902). EM 2020, 14, 17-75.