[1]
SUSKA-ZAGÓRSKA, K. 2019. Zagadnienie interpretacji tekstu w nauczaniu przedmiotu „Emisja indywidualna głosu z metodyk nauczania”. Edukacja Muzyczna. 6, (paź. 2019).