[1]
HOTTMAR, M. 2019. História lutny a pamiatky lutnovej hudby na Slovensku v 16. a na za iatku 17. storocia. Edukacja Muzyczna. 7, (paź. 2019).