[1]
STOCHNIOL, M. 2019. Antyformalistyczny rajok na recytatora, cztery basy, chór mieszany i fortepian Dymitra Szostakowicza, jako swoisty dokument ponurych czasów. Edukacja Muzyczna. 7, (paź. 2019).