[1]
Kołodziejski, M. 2021. Heterogeniczność myślenia o audiacji w świetle eksploracji naukowego statusu teorii uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona – rozważania w kontekście wczesnej edukacji muzycznej. Edukacja Muzyczna. 15, (maj 2021), 191–246. DOI:https://doi.org/10.16926/em.2020.15.04.