[1]
Lis, D. 2020. Władysław Andriejewicz Zołotariow (1942–1975) – zarys biografii. Edukacja Muzyczna. 14, (maj 2020), 393–416. DOI:https://doi.org/10.16926/em.2019.14.20.