[1]
Zwierzycka, A. 2020. Goplana Władysława Żeleńskiego. Kilka uwag o stylu opery. Edukacja Muzyczna. 14, (maj 2020), 127–153. DOI:https://doi.org/10.16926/em.2019.14.06.