Władysław Andriejewicz Zołotariow (1942–1975) – zarys biografii

Słowa kluczowe: współczesna muzyka akordeonowa, Władysław Andriejewicz Zołotariow

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie postaci wybitnego rosyjskiego kompozytora i ba- janisty Władysława Zołotariowa. Tragicznie zmarły w wieku zaledwie 33 lat twórca był postacią wyjątkową. Był wielkim nowatorem, który zmienił oblicze akordeonu, wykorzystując ten instrument do granic jego możliwości technicznych i brzmieniowych. Nowy, orkiestrowy wręcz sposób traktowania akordeonu, jaki został przez niego zapoczątkowany w latach 70. XX wieku, nie tylko wywarł olbrzymi wpływ na twórczości młodego pokolenia kompozytorów, jak: Aleksander Nagajew, Władimir Zubicki czy Wiaczesław Siemionow, ale także został zauważony i doceniony przez wybitną i uznaną już w tym czasie kompozytorkę Zofię Gubajdulinę. O ile jednak twórczość Zołotariowa jest przez dzisiejszych akordeonistów powszechnie znana i doceniana, o tyle jego biografia wciąż kryje wiele nierozwianych dotąd tajemnic i wątpliwości dotyczących przyczyn jego śmierci. Ze względu na brak polskojęzycznych opracowań tematu biografia kompozytora jest warta przybliżenia. Zebrane informacje dotyczące szczegółów z życia kompozytora, a także opinie osób z nim związanych mogą pomóc w zrozumieniu skomplikowanej osobowości twórcy. Nowatorska twórczość Zołotariowa pomimo niezliczonych interpretacji jest nadal interesująca nie tylko dla wykonawców. Stanowi ona wciąż istotną determinantę dla kolejnych kompozytorów muzyki akordeonowej. Kompozycje Zołotariowa, takie jak: Suita kameralna, Partita nr 1, Sonata nr 2, czy zbiory miniatur zawarte w Suitach dziecięcych – na trwałe wpisały się do repertuaru współczesnych wykonawców. Jego opus magnum – Sonata nr 3 – to do dziś jedno z najważniejszych dzieł w literaturze akordeonowej. Źródłem niniejszej publikacji są korespondencja i dzienniki W. Zołotariowa oraz biografia kom-pozytora autorstwa Inny Klause, a także wspomnienia Mikołaja Liesnoja, Witalija Szentalinskiego i Fridricha Lipsa.

Bibliografia

Вл. Золотарев – Ф. Липсу, Магадан, 24.04.1971, [w:] Владислав Золотарев. Судьба и Муза, сост. Серотюк Петр Федорович, Навчална книга – Богдан, Тернополь 2010, s. 97–98. [s. 97–98].
Вл. Золотарев – Ю. Яастребову, Усурийск, 4.09.1966, [w:] Владислав Золотарев. Судьба и Муза, сост. Серотюк Петр Федорович, Навчална
книга – Богдан, Тернополь 2010, с. 62–63. [ 04.09.1966, s. 62–63].
Вл. Золотарев – Вл. Большанину, Шаликово, 7.01.1975, [w:] Владислав Золотарев. Судьба и Муза, сост. Серотюк Петр Федорович, Навчална
книга – Богдан, Тернополь 2010, s. 93. [ 7.01.1975,
Золотарев Владислав, Дневники, [в:] Владислав Золотарев. Судьба и Муза, сост. Серотюк Петр Федорович, Навчална книга – Богдан, Тернополь 2010, s. 189–273. [s. 189–273].
Klause Inna, Das Leben des Komponisten Vladislav Andreevič Zolotarëv, Books on Demand, Norderstedt 2005.
Лесной Николай Александрович, О Владиславе Золотареве, [w:] Владислав Золотарев. Судьба и Муза, сост. Серотюк Петр Федорович, Навчална книга – Богдан, Тернополь 2010, s. 10–20. [
s. 10–20]. Липс Фридрих, Кажется, ето было вчера..., [w:] Владислав Золотарев. Судьба и Муза, сост. Серотюк Петр Федорович, Навчална книга –Богдан, Тернополь 2010, s. 21–23. [ [w:] s. 21–23].
Шенталинский Виталий, Владислав Золотарев: жизнь и судба, [w:]
Владислав Золотарев. Судьба и Муза, сост. Серотюк Петр Федорович, Навчална книга – Богдан, Тернополь 2010, s. 34–54. [

[v:] Vladislav Zolotarev. Sudʹba i Muza, Vl. Zolotarev – F. Lipsu, Magadan, 24.04.1971,
sost. Serotûk Petr Fedorovič, Navčalna kniga – Bogdan, Ternopol 2010,
Vl. Zolotarev – Û. Âastrebovu, Usurijsk,
[v:] Vladislav Zolotarev. Sudʹba i Muza, sost. Serotûk
Petr Fedorovič, Navčalna kniga – Bogdan, Ternopol 2010,
Vl. Zolotarev – Vl. Bolʹšaninu,
Šalikovo,
[w:] Vladislav Zolotarev. Sudʹba i Muza, sost. Serotûk Petr Fedorovič, Navčalna kniga –Bogdan, Ternopol 2010, s. 93]. Zolotarev Vladislav, Dnevniki,
[v:] Vladislav Zolotarev. Sudʹba i Muza, sost. Serotûk Petr Fedorovič, Navčalna kniga – Bogdan, Ternopol 2010,
Lesnoj Nikolaj Aleksandrovič, O Vladislave Zolotareve,
[w:] Vladislav Zolotarev. Sudʹba i Muza,
sost. Se rotûk Petr Fedorovič, Navčalna kniga – Bogdan, Ternopol 2010,
Lips Fridrih, Kažetsâ, eto bylo včera...,
Vladislav Zolotarev. Sudʹba i Muza, sost. Serotûk Petr Fedorovič,
Navčalna kniga – Bogdan, Ternopolʹ 2010, Šentalinskij Vitalij,
Opublikowane
2020-04-04