Jagieła, J. (2017). Znaczenie modelu płynności funkcjonalnej Susannah Temple (FF – Functional Fluency) dla edukacyjnej analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 19–48. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.02