Jagieła, J. (2016). Emotional literacy. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (5), 245–249. https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.15