Jagieła, J. (2016). Psychopedagogika nieświadomości i wglądu (cz. 1). Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (5), 215–242. https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.14