Gębuś, D., & Jagieła, J. (2016). Nadanie imienia – początek biografii a skrypt. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (5), 179–197. https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.12