Płóciennik, M. (2016). „Więcej” niż pedagogika. W kierunku konwersyjnego ujaśnienia źródłowego charakteru filozofii wychowania. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (5), 137–153. https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.09