Gębuś, D. (2016). Nakazy i zakazy rodzicielskie a kreatywność jednostki. Źródła inhibitorów twórczości w perspektywie analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (5), 123–132. https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.08