Wieczorek, Z. (2016). Zintegrowany model diagnostyczny w analizie transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (5), 17–27. https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.01