Jagieła, J. (2015). [rec.] T. White, Working with Drug and Alcohol Users. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (4), 129–132. https://doi.org/10.16926/eat.2015.04.10