Wieczorek, Z. (2019). Depresja w świetle teorii analizy transakcyjnej - analiza mediów społecznościowych przy pomocy Big Data. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (8), 91–115. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.07