Łęski, Z. (2019). Perspektywa wykorzystania technologii BigData na potrzeby edukacyjnej analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (8), 81-88. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.06