Widawska, E., & Reifland, A. (2019). Rola społeczności korekcyjnej dla kształtowania umiejętności społecznych uczestników. Studium przypadku. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (8), 133-148. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.09