Pierzchała, A. (2019). Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o założenia analizy transakcyjnej. Charakterystyka programu Uniwersytet Małego Profesora. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (8), 15-29. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.01