Jagieła, J. (2019). [rec.] Justyna Kramarczyk. Życie we własnym rytmie. Socjologiczne studium slow life w dobie społecznego przyspieszenia. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS. Kraków 2018, ss. 239. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (8), 229–234. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.14