Jagieła, J. (2019). Pozytywna analiza transakcyjna. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (8), 237–245. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.15