Jagieła, J. (2019). Psychopedagogika samorealizacji i autonomii, czyli o związkach koncepcji humanistycznych z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 4) *. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (8), 167–194. https://doi.org/10.16926/eat.2019.07.11