Szekiełda, A., & Przybylski, B. (2019). Gry w relacji nauczyciel-dyrektor szkoły. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (8), 31–43. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.02