Medvid, O., & Podolkova, S. (2019). Esej jako forma pisania akademickiego. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (8), 215-225. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.13