Kania, S. (2019). Kształtowanie skryptu w kulturze szkoły jako zapobieganie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży - w kierunku profilaktyki pozytywnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (8), 45-59. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.03