Jagieła, J. (2014). Album rodzinny a skrypt. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (3), 45–63. https://doi.org/10.16926/eat.2014.03.03