Jagieła, J. (2018). [rec.] Krystyna Doroszewicz, Małgorzata Gamian-Wilk, Uległość w bliskich relacjach, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, ss. 223. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (7), 285–288. https://doi.org/10.16926/eat.2018.07.19