Jagieła, J. (2018). Psychopedagogika poznania i myślenia, czyli o związkach koncepcji poznawczych z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 3). Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (7), 163–191. https://doi.org/10.16926/eat.2018.07.10