Krasiejko, I. (2018). Rodzaje transakcji pomiędzy asystentami rodziny a klientami. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (7), 119-131. https://doi.org/10.16926/eat.2018.07.08