Szekiełda, A. (2018). Korepetycje w podejściu relacyjnym: uczenie się i nauczanie jako proces terapeutyczny. Refleksja w oparciu o model analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (7), 49–60. https://doi.org/10.16926/eat.2018.07.04