Łęski, Z. (2013). [rec.] J.L. Schiff, Cathexis Reader. Transactional Analysis Treatment of Psychosis. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (2), 153–156. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/35