Jagieła, J. (2013). [rec.] J. Mróz, K. Kaleta (red.), Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (2), 149–152. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/34