Jagieła, J. (2012). [rec.] Julie Hay, Analiza transakcyjna dla trenerów: Grupa Doradczo-Szkoleniowa TRANSMISJA, Kraków 2010. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (1), 101–104. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/17