Wieczorek, Z. (2022). LAUDACJA Z OKAZJI PRZYZNANIA ZŁOTEGO MEDALU Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej dla Prof. dr. hab. Jarosława Jagieły. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (11), 245–247. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/1679