Przybylska, I. (2022). Ideologie i praktyka edukacji emocjonalnej w szkole – perspektywa interakcyjna. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (11), 171–192. https://doi.org/10.16926/eat.2022.11.10