Moczia, K., & Niemiec, M. (2022). Sam na sam pandemią. Utrzymanie status quo wśród podopiecznych MOPS prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe . Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (11), 135–153. https://doi.org/10.16926/eat.2022.11.08