Pierzchała, A. (2022). Sytuacja rodzinna w okresie dzieciństwa i dorastania a działania skryptowe w ujęciu analizy transakcyjnej. Raport z badań. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (11), 73–85. https://doi.org/10.16926/eat.2021.11.04