Ratajczak, P. (2022). Motywacja oraz motywowanie w procesie kształcenia w ujęciu teorii analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (11), 15–29. https://doi.org/10.16926/eat.2022.11.01