Jagieła, J. (2021). Psychopedagogika sensu i wartości, czyli o związkach terapii egzystencjalnej z analizą transakcyjną. (cz. 6). Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (10), 129–154. https://doi.org/10.16926/eat.2021.10.07