Kania, S. (2021). Efektywność i nieefektywność trening kompetencji społecznych w profilaktyce zachowań agresywnych dzieci i młodzieży – w kierunku profilaktyki evidence-based practice. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (10), 199–215. https://doi.org/10.16926/eat.2021.10.11