Sypniewski, J. (2021). Wdzięczność w ujęciu analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (10), 217–224. https://doi.org/10.16926/eat.2021.10.12