Wieczorek, Z. (2020). [rec.] Widawska E., Pierzchała A. (2020). Kwestionariusz Potrzeb Edukacyjnych (KPE). Podręcznik Pracowni Narzędzi Badawczych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Przegląd Badań Edukacyjnych, 30a (wydanie specjalne), ss. 45. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 335–339. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.21