Jagieła, J. (2020). Międzykulturowa analiza transakcyjna. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 309–325. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.19