Pawlik, S. (2020). Osobiste i społeczne wymiary działalności teatralnej osób ze spektrum autyzmu na przykładzie grupy teatralnej „Autentyczni Artyści”. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 277–288. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.17