Moczia, K. (2020). (Nie)codzienność choroby. Kalejdoskop kolorów, zapachów i smaków w szpitalnej szkole. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 289-306. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.18