Cęcelek, G. (2020). Technologia informacyjna ważnym narzędziem współczesnego kształcenia ustawicznego . Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 207–220. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.13