Jagieła, J. (2017). Psychopedagogika uczenia się i zachowania, czyli o związkach behawioryzmu z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 2). Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 277–311. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.17